Header image
line decor
    
Karfo Coaching en Advies kvk nr. 2446360
   
line decor
 
 
 
 

 
 

Zingeving en persoonlijke ontwikkeling vanuit een multiculturele benadering.

zingeving

 

 “”Onze grootste vrees is niet dat we te kort schieten.
Onze grootste vrees is dat we onmetelijk machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis, dat ons bang maakt.
Wij vragen onszelf af:

“ Wie ben ik om briljant, prachtig, getalenteerd en Geweldig te zijn? “
Maar eigenlijk moet de vraag luiden:
“Wie ben je om dat NIET te zijn”.
Je bent een kind van god””
Marianne Williamson geciteerd door Nelson Mandela

Elk mens bezit een schat aan kracht, kwaliteiten en potentieel waarvan hij al dan niet bewust is en  die hij kan gebruiken om zijn levens verlangens te vervullen. Ik ga samen met u onder de baobabboom zitten om deze te ontdekken en om uw verborgen talenten en mogelijkheden te herkenen, erkennen en optimaal te benutten.


Wat is uw situatie:
  • U staat op een keerpunt in uw leven maar kan niet kiezen.
  • Hoe krijgt u bezieling en plezier in uw werk en privéleven?
  • Hoe kunt u de weg vrijmaken voor zaken die u belemmeren?
  • Past uw huidige leef / werk/ situatie nog wel bij wie u werkelijk bent?
  • Door gebeurtenissen in uw leven functioneert u momenteel minder goed. U wilt daaraan werken.
Wat biedt Karfo coaching

Mijn uitgangspunt is een verbinding te maken met uzelf op het ‘zijn’ niveau. Wie bent u?, Wat is uw houvast? Ik wil u bewust laten worden van uw gedrag, uw houding, uw interne en externe communicatie, uw overtuigingen en uw principes zodat u uw authentieke kracht kunt ontdekken en inzetten.
Zo kunnen de hindernissen die onbewust aanwezig zijn naar het bewustzijn worden gebracht om vervolgens opgeruimd te worden. Er ontstaat ruimte om uw kwaliteiten, talenten, vaardigheden, creativiteit en doelgerichtheid verder te ontdekken en te ontwikkelen. Met deze verkregen nieuwe inzichten kunt u als vrij mens slagen op terreinen waarop u  het meest vastgelopen of ineffectief was. U bent in staat om keuzes te maken in werk en privé vanuit uw innerlijke kracht en vanuit uw eigen potentieel en verlangens.


Wat levert het op?
  • Krachtig worden in het contact maken met uw (verborgen) talenten.
  • In harmonie zijn met uw innerlijke drijfveren, uw authenticiteit.
  • Het ontdekken van uw eigen kwaliteiten, door het verkrijgen van zelfinzicht, geloof in uzelf en het oppakken van uw eigen verantwoordelijkheid.
  • Uw mogelijkheiden optimaal te benutten.

terug

 

 

Drijfveren
Ik houd van mensen. De mens is het geweldigste, het krachtigste maar ook het meest gecompliceerde wezen op aarde. Sinds heel jong ben ik geboeid door de uniciteit, de bijzonderheid van de mensheid, door de natuur en door God. Hoe kan ik er zijn, hoe kan ik dienen. Coachen op persoonlijk ontwikkeling is voor mij de dynamiek van de ander helpen bevrijden en zo die ander in beweging brengen, zodat hij harmonie kan vinden tussen zijn innerlijke verlangen en zijn omgeving. Ik geloof in God, in de ander en in mijzelf.

Ben je op zoek naar een christelijke coach?

Ik coach individuen en teams die bij de coachvraag hun geloof willen betrekken.

Ook al werk ik vanuit een christelijke referentiekader, voor mij is respect voor en het accepteren van verschillende belevingen van het geloof heel belangrijk. Ik ben daarom in mijn werk niet gebonden aan welke kerk dan ook.

Ik geloof dat we aan Gods bedoelingen voldoen als we het beste uit onszelf en onze medemensen halen. Het beste uit onszelf halen maakt dat we ons gelukkig voelen en dat uitstralen naar onze omgeving, en dat we bezield in ons werk en ons leven staan.
Het tweede dat voor mij centraal staat is liefde. God is Liefde, en het hoogste gebod is God lief te hebben en onze naaste lief te hebben als onszelf. Ik geloof dat het een essentieel verschil maakt voor jou en je organisatie.

Contact
Leontine Keijzer-Gango
Tel: +31(0)6 57 32 00 52
E: leontine@karfocoaching.com
W: www.karfocoaching.com
KvK Nr: 2446360