Header image
line decor
    
Karfo Coaching en Advies kvk nr. 2446360
   
line decor
 
 
 
 

 
 

Motivatie

int_coaching

De verschillen tussen mensen in de elementen ”zijn, denken en doen” kunnen in een nieuwe omgeving belemmerende en frustrerende factoren vormen voor uw privé en/of zakelijk functioneren. Soms is het nodig om te veranderen om specifieke doelen te bereiken waarbij en de organisatie en het individu baat hebben.

In mijn eigen leven en werkervaring,, tijdens mijn samenwerking met diverse organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking en internationale betrekkingen, heb ik de verschillen in “zijn, denken en doen” veelvuldig gezien. Op verschillende plaatsen in de wereld gebruikt men zowel oude kennis als nieuwe kennis, normen en waarden die ontwikkeld en gebruikt worden op andere manieren of met andere doeleinden.  Ik vind het belangrijk om hier aandacht voor te hebben.

In dit kader vind ik de volgende parabel van de zaaier en het zaad een mooie beeldspraak bevatten die de belemmeringen illustreert die u kunt tegenkomen tijdens het verwezenlijken van uw doelen buiten de bekende omgeving.

Parabel Hulpvraag
Bij het zaaien viel een gedeelte op de weg; er kwamen vogels die dat zaad opaten. Zaaien, hoe doe je dat hier en hoe doe je dat elders? Waar moet je op letten? Hoe voorkom je dat je werk vruchteloos blijkt te zijn?
Als coach help ik mensen door stapsgewijs nieuwe vaardigheiden en bekwaamheden te verwerven of deze op een andere manier in te zetten.
Een ander gedeelte van het zaad viel op de rotsgrond, waar weinig aarde lag. Het zaad groeide snel, want de grond was niet diep, maar toen de zon was opgekomen, verschroeide het en omdat het geen wortels had, verdorde het zaad Waar bevindt u zich? Wat is uw referentiekader?
Als coach/procesbegeleider bied ik een ondersteuning bij transformationeel leren: welke fundamentele veranderingen kunnen aangebracht worden in de denk- en gedragspatronen van mensen zodat zij in staat zijn andere dingen te doen.
Weer een ander deel viel tussen de distels. De distels schoten op en verstikten het zaad. Wat is de context waarin u werkt, wat is de context waarmee u zich identificeert?
Als coach /adviseur help ik mensen om inzicht te krijgen in die context (zienswijzen, onderliggende overtuigingen, veronderstellingen, aannames).
Weer een ander deel viel in de goede grond en zette vrucht: een deel bracht honderdmaal zoveel op, en ander deel zestigmaal en weer een ander deel dertigmaal. De zaaier heeft veel aandacht besteed aan de wijze van zaaien van de omgeving; hij heeft zich laten beraden op het vinden van een goede grond zodat hij meerdere malen goede vruchten kan oogsten.

terug
 

 

De Coach
Mijn natuurlijke aanpak en mijn kennis van de westerse coachingstheorieën, in combinatie met mijn Afrikaanse levenswijze en denkbeelden, vormen de grondslag voor mijn werk.
De unieke combinatie van mijn werkervaring als coach en mijn multiculturele achtergrond stelt mij goed in staat mensen met verschillende achtergronden en mensen die (willen) samenwerken met Afrika te begeleiden. Mijn uitgangspunt is altijd dat iedereen zichzelf kan blijven, ieders kwaliteiten benut worden en iedereen elkaar aanvult: de kracht van samenwerking wordt zo verrijkt door diversiteit.
Mijn actieve deelname aan bijeenkomsten, trainingen en forums over ontwikkelingslanden weerspiegelen mijn betrokkenheid bij internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Als bestuurslid en medeoprichter van het Burkina Faso Platform ben ik ook actief in deze branche. Het platform is een samenwerkingsverband van Nederlandse particuliere initiatieven die actief zijn in Burkina Faso met kleinschalige ontwikkelingshulp.

Contact
Leontine Keijzer-Gango
Tel: +31(0)6 57 32 00 52
E: leontine@karfocoaching.com
W: www.karfocoaching.com
KvK Nr: 2446360