Header image
line decor
    
Karfo Coaching en Advies kvk nr. 2446360
   
line decor
 
 
 
 

 
 

Noord - Oost - Zuid - West:
vormgeven aan echte samenwerking

de Trainers

 

 

 

 

 

 

 • U werkt nauw samen met internationale (collega-)organisaties, maar loopt steeds tegen dezelfde interculturele problemen op.
 • U ervaart dat de samenwerking niet meer oplevert dan de som der delen, of zelfs minder
 • De workshop ‘Noord – Oost – Zuid – West’ betekent een diepte-verkenning van daadwerkelijke duurzame ‘samenwerking’ in een internationale context.
 
Doelgroep

Professionals die in een internationale werkcontext functioneren


Doelen

 • Het verbeteren van de vaardigheden om internationale samenwerkingsverbanden effectief vorm te geven
 • Het verdiepen van bewustwording en inzicht in de bijzondere voorwaarden van interculturele samenwerking

Programma

Ochtend:
Samenwerken in een internationale context

 • Samenwerking: prikkelende starter
 • Ubuntu-gesprek over samenwerking in al zijn facetten. Vertrekpunt: actuele vragen van deelnemers over samenwerking in een internationale context. Wat is hiermee je ervaring, wat gaat goed, waar loop je tegenaan? Hoe kan het anders, beter of effectiever? Via een specifieke gespreksstructuur boren we de wijsheid in de groep aan omtrent het thema internationale samenwerking, zodat ieder met nieuwe persoonlijke inzichten verder aan de slag kan.

Middag: De bijzondere interculturele uitdagingen

 • Culturele alertheid. Samenwerken in een internationale context vraagt om interculturele sensitiviteit. Enkele vingeroefeningen.
 • Luisteren tussen de regels door & open vragen leren stellen om datgene wat buiten je referentiekader valt aan te kunnen boren
 • Groepscoaching in viertallen. Actuele vragen van deelnemers zijn de input voor de groepscoaching. Interculturele sensitiviteit, actief luisteren en open vragen stellen kunnen direct ingezet worden!
 • Persoonlijke conclusies en actieplannen

Werkwijze

Het thema van ‘Noord-Oost-Zuid-West’ is interculturele samenwerking. De manier waarop we deze dag aan dit thema werken gebeurt via werkvormen en methodes die expliciet uitgaan van samenwerking. Zo maken we dus telkens een dubbelslag.

De Ubuntu-methode is een Zuid-Afrikaanse filosofie die luidt “Een mens wordt pas een mens door andere mensen” oftewel “Ik ben omdat wij zijn”. De essentie van de Ubuntu-gesprekken is op zoek gaan naar de gezamenlijke wijsheid van de groep.

Ook de methodiek van groepscoaching is geënt op samenwerking. Groepsdynamisch coachen is een effectieve vorm van persoons- en teamontwikkeling. In het proces van groepsdynamisch coachen worden de sterke punten van coaching (groei van binnenuit) en de kracht van de groepsdynamica met elkaar gecombineerd. Het is in feite een traditionele Afrikaanse vorm van leren “Onder de boom”.

Het omgeschreven programma wordt uiteraard voor uw organisatie en actuele vraag op maat gemaakt.

Trainers

Leontine Keijzer-Gango oprichter van – Karfo Coaching en Advies: Zij is gespecialiseerd in groeps- en individuele coaching. Haar kracht ligt bij samenwerkingsverbanden waar cultuurverschillen er toe doen, met name in de IS- sector in Nederland en ook voor hun partners gevestigd in Franstalige landen. Ze is geboren in Burkina Faso heeft vijftien jaar gewerkt voor IS en OS projecten in een aantal West-Afrikaanse landen. Ze studeerde bedrijfskunde, postbachelor coaching en begeleiding, en Bilan Portfolio de Compétence pour les secteurs formels et informels. Sinds 1994 woont en werkt zij in Nederland. www.karfocoaching.com

Yvonne van der Pol – Luz azul trainingen, advies & coaching:
Yvonne studeerde Sociologie van de Niet-Westerse Samenlevingen en werkte jaren voor diverse internationale samenwerkingsorganisaties, waaronder Cordaid, Oxfam Novib, PSO en NCDO. Sinds 2003 heeft ze haar eigen bureau Luz azul trainingen, advies & coaching. De essentie van de trainingen is het optimaliseren van werkrelaties tussen mensen uit verschillende culturen. Aansluitend op deze trainingen coacht zij mensen op hun interculturele competenties. www.luzazultrainingen.nl


terug


 

De Coach

Mijn natuurlijke aanpak en mijn kennis van de westerse coachingstheorieën, in combinatie met mijn Afrikaanse levenswijze en denkbeelden, vormen de grondslag voor mijn werk.
De unieke combinatie van mijn werkervaring als coach en mijn multiculturele achtergrond stelt mij goed in staat mensen met verschillende achtergronden en mensen die (willen) samenwerken met Afrika te begeleiden. Mijn uitgangspunt is altijd dat iedereen zichzelf kan blijven, ieders kwaliteiten benut worden en iedereen elkaar aanvult: de kracht van samenwerking wordt zo verrijkt door diversiteit.
Mijn actieve deelname aan bijeenkomsten, trainingen en forums over ontwikkelingslanden weerspiegelen mijn betrokkenheid bij internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Als bestuurslid en medeoprichter van het Burkina Faso Platform ben ik ook actief in deze branche. Het platform is een samenwerkingsverband van Nederlandse particuliere initiatieven die actief zijn in Burkina Faso met kleinschalige ontwikkelingshulp.

Contact
Leontine Keijzer-Gango
Tel: +31(0)6 57 32 00 52
E: leontine@karfocoaching.com
W: www.karfocoaching.com
KvK Nr: 2446360