Header image
line decor
    
Karfo Coaching en Advies kvk nr. 2446360
   
line decor
 
 
 
 

 
 

Groepscoaching voor individuen die vanuit Nederland actief zijn in Afrika

groepscoach

Groepscoaching wordt ingezet voor groepen mensen die actief zijn in dezelfde sector. Iedere deelnemer legt een individueel en actueel vraagstuk uit de dagelijkse praktijk voor aan de groep. Groepscoaching wordt ook gebruikt in de Afrikaanse traditionele werkvorm van leren.

 
Wat biedt Karfo coaching

Als coach speel ik de rol van facilitator. Ik zorg ervoor dat het groepsdynamische coachproces soepel verloopt door de vragen te helpen verduidelijken, door te spiegelen op wat er gebeurt op het niveau van gedrag en gevoelens. Ik ondersteun de deelnemers elkaar te coachen en help hen het proces zelf over te nemen.


Wat levert het op?
  • U leert snel en gemakkelijk van iemand met wie u zich verwant voelt. De herkenbaarheid op basis van affiniteit helpt. Soms leert u juist ook van iemand aan wie u zich ergert.
  • Door de wisselwerking tussen de deelnemers ontstaan er vaak creatieve oplossingen en verrassende vragen of opmerkingen.
  • Deelnemers coachen elkaar en ontwikkelen hierdoor zelf coachvaardigheden.
  • Het levert effectieve coaching op voor meerdere mensen tegelijk. De deelnemer leert niet alleen van zijn eigen proces, maar ook dat van de ander.
  • Deelnemers krijgen een verscheidenheid aan feedback over uiteenlopende zaken. Meer mensen zien meer, horen meer en weten meer. Dit is ook een plezierige manier van leren.

terug


 

 

De Coach
Mijn natuurlijke aanpak en mijn kennis van de westerse coachingstheorieën, in combinatie met mijn Afrikaanse levenswijze en denkbeelden, vormen de grondslag voor mijn werk.
De unieke combinatie van mijn werkervaring als coach en mijn multiculturele achtergrond stelt mij goed in staat mensen met verschillende achtergronden en mensen die (willen) samenwerken met Afrika te begeleiden. Mijn uitgangspunt is altijd dat iedereen zichzelf kan blijven, ieders kwaliteiten benut worden en iedereen elkaar aanvult: de kracht van samenwerking wordt zo verrijkt door diversiteit.
Mijn actieve deelname aan bijeenkomsten, trainingen en forums over ontwikkelingslanden weerspiegelen mijn betrokkenheid bij internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Als bestuurslid en medeoprichter van het Burkina Faso Platform ben ik ook actief in deze branche. Het platform is een samenwerkingsverband van Nederlandse particuliere initiatieven die actief zijn in Burkina Faso voor kleinschalige ontwikkelingshulp.

Contact
Leontine Keijzer-Gango
Tel: +31(0)6 57 32 00 52
E: leontine@karfocoaching.com
W: www.karfocoaching.com
KvK Nr: 2446360