Header image
line decor
    
Karfo Coaching en Advies kvk nr. 2446360
   
line decor
 
 
 
 

 
 

Onze ontmoeting

aanpak

Onder de baobab boom verwelkomt Karfo-Coaching u graag in een open, warme en ongedwongen sfeer.

In mijn werk maak ik gebruik van alle ervaring en kennis die ik in de loop van mijn leven heb verzameld. Mijn verbinding met de Afrikaanse levenswijsheden en cultuur aan de ene kant en mijn opleiding in de Westerse opvattingen over coaching aan de andere kant.

De kernwaarden van  Karfo-Coaching  zijn:

K: Kracht staat voor een natuurlijke aanpak, intuïtie, geloof in uw eigen
       vermogen, passie, humor, Afrikaanse levenswijsheid en authenticiteit.
A: Aanwezigheidoftewel: er “zijn”, het hier en nu, nieuwsgierigheid, reflectie,
       holistische kijk, interesse in de persoon en zijn verhaal en
       resultaatgerichtheid.
R: Ruimte waarin u kunt zijn zoals u bent, om alle invalshoeken te beschouwen,
       voor stilte en bezieling. Ruimte waarin u de eigenaar bent van uw traject en
       het resultaat.
F: Fenomeen van bewust zijn, zelfkennis, geloof in eigen potentieel, nieuwe
       zienswijzen en het ontdekken van andere mogelijkheden..
O: Overtreffingdoor keuzes te maken, een nieuw leven creëren, en op weg te
        zijn naar een hoger doel.

 

 

Mijn rode draad
Ontwikkelen: ik ben een Afrikaanse vrouw die zich haar leven lang is blijven ontwikkelen en verdiepen in het leven. Ik ben professioneel geschoold om anderen te helpen in hun ontwikkelingsproces. Bij die ontwikkeling kies ik voor zelfsturend leren: de eigen kracht en mogelijkheden ten volle leren benutten..
Internationaal zijn: de mens heeft het vermogen om telkens zichzelf te hervinden. Mijn eigen levenservaring,   gewoond en gewerkt in verschillende landen in Afrika en Europa, maken van mij een coach voor Nederlanders en een coach voor Afrikanen. Ik ontmoet u in uw passie voor Afrika, uw verlangen om effectief te zijn en in de problemen die u daarbij ondervindt.
Samenwerken:Ik geloof dat je soms een ander nodig hebt om dichter bij je doel, je geluk (privé, werk) en je bezieling te komen. Op sommige momenten kan het goed zijn als er iemand naast je staat om samen op pad te gaan. Ik wil een coach zijn om mee samen te werken en te zoeken naar nieuwe perspectieven, nieuwe methodieken en nieuwe gezichtspunten.

Contact
Leontine Keijzer-Gango
Tel: +31(0)6 57 32 00 52
E: leontine@karfocoaching.com
W: www.karfocoaching.com
KvK Nr: 2446360