Header image
line decor
    
Karfo Coaching en Advies kvk nr. 2446360
   
line decor
 
 
 
 

 
 

Internationale coaching

int_coaching

 
Vragen of thema's die leven kunnen zijn:
  • U bent  betrokken – op enigerlei wijze – bij de ontwikkelingen in Afrika. U heeft uw bagage van kennis, deskundigheid, interesse en ‘goodwill’ ; en toch ervaart u in uw werk of werkzaamheden hoe moeizaam de realisatie van uw doelstellingen is. Tijd strijdt met doel, doel strijdt met middelen, vertrouwen strijdt met onbegrip, u strijdt met uzelf. U hebt het idee dat u wordt omgeven door wolken – of juist onder een zon die zo fel schijnt dat u erdoor verblind wordt: weg en wijze – u bent (in min of meerdere mate) op zoek.
  • U doet uw werk goed en deskundig, maar hebt voortdurend te maken met de vraag; “Hoe ga ik om met de onrust (angst, onzekerheid, twijfels) en de verwarring die optreedt bij de ontmoeting met andere culturen?”
  • U vraagt zich af: “Hoe krijg ik inzicht in mijn gedrag en wat is het effect ervan op de ander?”
  • U wordt geconfronteerd met onzekerheid: “Ik begrijp niet altijd wat hier speelt, ik weet geen vragen meer te stellen. Het maakt mij onzeker over mijn competenties!” (Dit kan bijvoorbeeld spelen in de samenwerking met een witte collega).
Wat biedt Karfo coaching

Karfo-Coaching richt zich op het overbruggen van verschillen tussen culturen en biedt inzicht in de processen die spelen tussen mensen in een multiculturele werkomgeving en in het eigen cultureel bepaalde gedrag.


Wat levert het op?
  • U wordt zich meer bewust van processen die bij uw gedrag een rol spelen. Hierdoor kunnen nieuwe inzichten ontwikkeld worden over zienswijzen, mensbeelden, perspectieven van nieuwe collega’s en werkomgeving, en de leefomgeving van de anderen.
  • U wordt door coaching cultureel sensitief, ervaart een goede samenwerking waarin plezier, zingeving en resultaat verbonden zijn. Zowel het individu als de organisatie heeft hier baat bij.
 

 

De Coach

Mijn natuurlijke aanpak en mijn kennis van de westerse coachingstheorieën, in combinatie met mijn Afrikaanse levenswijze en denkbeelden, vormen de grondslag voor mijn werk.
De unieke combinatie van mijn werkervaring als coach en mijn multiculturele achtergrond stelt mij goed in staat mensen met verschillende achtergronden en mensen die (willen) samenwerken met Afrika te begeleiden. Mijn uitgangspunt is altijd dat iedereen zichzelf kan blijven, ieders kwaliteiten benut worden en iedereen elkaar aanvult: de kracht van samenwerking wordt zo verrijkt door diversiteit.
Mijn actieve deelname aan bijeenkomsten, trainingen en forums over ontwikkelingslanden weerspiegelen mijn betrokkenheid bij internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Als bestuurslid en medeoprichter van het Burkina Faso Platform ben ik ook actief in deze branche. Het platform is een samenwerkingsverband van Nederlandse particuliere initiatieven die actief zijn in Burkina Faso met kleinschalige ontwikkelingshulp.

Contact
Leontine Keijzer-Gango
Tel: +31(0)6 57 32 00 52
E: leontine@karfocoaching.com
W: www.karfocoaching.com
KvK Nr: 2446360