Header image
line decor
    
Karfo Coaching en Advies kvk nr. 2446360
   
line decor
 
 
 
 

 
 

Overige info

aanpak

Verbondenheid met beroepscoaches om professionalisme en deskundigheid te bevorderen en te waarborgen, en verbondenheid met beroepscoaches met dezelfde identiteit en/of idealen vind ik fijn en belangrijk.

Karfo is lid van:

emccnobco De stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO, is de beroepsorganisatie van beroepscoaches en anderen bij wie coaching een belangrijk onderdeel van hun werk is. De kernfunctie van de NOBCO is om het coachvak verder te professionaliseren en te profileren in de markt.

 

vcc De Vereniging van Christen Coaches wil bezinning op gang brengen met betrekking tot het verband tussen christen-zijn en coaching. Ook is zij een inspirerende ontmoetingsplek voor coaches die proberen inhoud en vorm te geven aan het christen-zijn in het coaching proces. Tevens maakt de vereniging de aangesloten coaches als groep duidelijk zichtbaar en vindbaar op de markt.

Ook al werk ik vanuit een christelijke referentiekader, voor mij is respect voor en het accepteren van verschillende belevingen van het geloof heel belangrijk. Ik ben daarom in mijn werk niet gebonden aan welke kerk dan ook.

 

wereldcoach

WereldCoach is een community van coaches en trainers met hart voor mensen in ontwikkelingslanden. Karfo Coaching heeft zich aan de WereldCoach verbonden om(dat): 

  • meer te willen betekenen in deze wereld door een persoonlijke bijdrage te leveren die direct met mijn vak te maken heeft.
  • ik geloof dat iedereen vanuit wat hij doet kan bijdragen aan solidariteit en aan de bewustwording van een rechtvaardige wereld met minder armoede.
  • ik het geweldig vind om bij een groep van coaches en trainers te horen die behalve werken aan deskundigheid en bevordering ook hart hebben voor ontwikkelingslanden.

Het idee van ‘WereldCoach’ is eenvoudig. Een WereldCoach verbindt iedere coachingsklant aan een te coachen persoon in een ontwikkelingsland. Wat betekent dat in de praktijk? Een WereldCoach draagt per coachingstraject € 50 af. Dat bedrag stelt iemand aan de andere kant van de wereld in staat om gecoacht te worden op een duurzame manier.
Graag nodigen we iedereen uit om hiervan kennis te nemen en dit initiatief mede te ondersteunen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Burkina Faso Platform

bf_platformBestuurslid en mede-oprichter van het Burkina Faso Platform .Het platform is een samenwerkingsverband van Nederlandse particuliere initiatieven die actief zijn in Burkina Faso voor kleinschalige ontwikkelingshulp. Het platform wil deze mensen en organisaties met elkaar in contact brengen die iets hebben met BF met als doel de samenwerking te stimuleren, ervaringen uit te wisselen en ieders deskundigheid te bevorderen. www.burkinafasoplatform.nl

  

Mijn rode draad
Ontwikkelen: ik ben een Afrikaanse vrouw die zich haar leven lang is blijven ontwikkelen en verdiepen in het leven. Ik ben professioneel geschoold om anderen te helpen in hun ontwikkelingsproces. Bij die ontwikkeling kies ik voor zelfsturend leren: de eigen kracht en mogelijkheden ten volle leren benutten..
Internationaal zijn: de mens heeft het vermogen om telkens zichzelf te hervinden. Mijn eigen levenservaring,   gewoond en gewerkt in verschillende landen in Afrika en Europa, maken van mij een coach voor Nederlanders en een coach voor Afrikanen. Ik ontmoet u in uw passie voor Afrika, uw verlangen om effectief te zijn en in de problemen die u daarbij ondervindt.
Samenwerken:Ik geloof dat je soms een ander nodig hebt om dichter bij je doel, je geluk (privé, werk) en je bezieling te komen. Op sommige momenten kan het goed zijn als er iemand naast je staat om samen op pad te gaan. Ik wil een coach zijn om mee samen te werken en te zoeken naar nieuwe perspectieven, nieuwe methodieken en nieuwe gezichtspunten.

Contact
Leontine Keijzer-Gango
Tel: +31(0)6 57 32 00 52
E: leontine@karfocoaching.com
W: www.karfocoaching.com
KvK Nr: 2446360