Header image
line decor
    
Karfo Coaching en Advies kvk nr. 2446360
   
line decor
 
 
 
 

 
 

Wie is Leontine

roots

“Hoewel het niet altijd mogelijk is te weten wat je lot zal zijn, kun je van één ding zeker zijn: de enigen onder jullie die echt gelukkig zullen zijn, zijn degenen die hebben gezocht naar manieren om anderen te kunnen dienen, en die het ook hebben gevonden.”  “Citaat Albert Schweitzer”

Mijn naam is Leontine Keijzer-Gango (1959). Ik ben geboren in Burkina Faso (West Afrika), ben getrouwd met een Nederlandse man en samen hebben wij drie zonen.
Na mijn studie office management heb ik gewerkt in Burkina Faso, Niger, Benin en Mauritanië voor verschillende ontwikkelingsprojecten van het Nederlandse Bureau IWACO.

Sinds 1994 woon ik in Nederland. Ik heb verschillende studies gevolgd zoals bedrijfskunde,de postbachelor opleiding Coaching en Begeleiding en de opleiding Intervisie / groepsdynamica  volgens de methode ‘Themagecentreerde Interactie’ (TGI). Gedurende mijn carrière heb ik verscheidene functies bekleed. Ik heb de nodige ervaring opgedaan als begeleider van hoger opgeleide buitenlanders, stagebegeleider en vrijwillige coach voor verschillende ‘coach de coach’ projecten van de gemeente Rotterdam. Momenteel ben ik loopbaancoach bij het ROC Albeda College in Rotterdam en, naast deze werkzaamheden, ben ik gestart met mijn eigen praktijk, Karfo Internationale Coaching en Advies.

Dankzij mijn verblijf in Europa heb ik een groot deel van de gewoonten en levenswijzen van mijn nieuwe woon- en werkomgeving overgenomen. Nederland is mijn tweede vaderland geworden. Echter, bepaalde eigenschappen en kenmerken die hun oorsprong hebben in mijn Afrikaanse afkomst, maken mij tot een coach met een andere aanpak.
Het Westen biedt aan de moderne mens veel mogelijkheden tot persoonlijke groei (ik ben wie ik wil zijn) en het ontwikkelen van veel idealen, maar biedt weinig ruimte om dit te delen met anderen. Het focussen op persoonlijke groei kan leiden tot het verwateren van de sociale factoren. Die blijven ondergewaardeerd en onderbelicht. Mede daardoor ontstaan de problemen, maar juist daar bevinden zich ook de oplossingen. 
In Afrika en in veel andere culturen belemmert de warmte van de gemeenschap de profilering en het uitblinken van het individu (ik ben, omdat wij zijn). Het blijven hangen aan de traditie en overtuigingen is dan een obstakel voor verandering.
Als coach probeer ik, met kennis en ervaring in beide leefomgevingen en werkgebieden, deze twee benaderingen bij elkaar te brengen. Ik zal de rol van katalysator op mij nemen in de verhouding tussen ‘ik’ –  eigen ontwikkeling en ‘wij’ –  samen-leven en samenwerken.

terug....

 

 

Karfo
Karfo is een woord in mijn Afrikaanse taal dat staat voor “uiterlijke en innerlijke pracht”. Karfo is ook de naam van mijn overleden oom, die dorpschef was. Zijn wijsheid was bekend onder alle dorpschefs in Burkina-Faso

Missie
"Wij zijn bedoeld om te stralen, en door ons licht te laten schijnen, stimuleren we onbewust anderen mensen hetzelfde te doen."
"Marianne Williamson geciteerd door Nelson Mandela"
Als een mens zijn eigen kracht ontdekt, zijn uniciteit en het zicht op de eigen mogelijkheden, leeft hij in vrede en inspireert hij de ander. Ik vind het geweldig om daaraan mee te werken  zodat  hij daarin gaat geloven en zijn eigen droom of legende waar kan maken. Mijn  missie is om dat voor u of uw organisatie mogelijk te maken.

Visie
In mijn visie op coaching vind ik het belangrijk te helpen bouwen aan een vreedzame en eerlijke wereld en de verschillende continenten met elkaar te verbinden. Ik ben een bruggenbouwer tussen inzichten en continenten. Door coaching hoop ik hier een steentje aan te kunnen bijdragen.

Contact
Leontine Keijzer-Gango
Tel: +31(0)6 57 32 00 52
E: leontine@karfocoaching.com
W: www.karfocoaching.com
KvK Nr: 2446360