Header image
line decor
    
Karfo Coaching en Advies kvk nr. 2446360
   
line decor
 
 
 
 

 
 

Onze ontmoeting

aanpak

Onder de Baobab van Karfo Coaching verwelkom ik u en ontmoet ik u graag in een open, warm en ongedwongen sfeer; alle opstellingen zijn mogelijke. Ik vind het belangrijke dat mijn coachee en mijzelf zich op onze gemak voelen.

Als coach ben ik op zoek naar de juiste vragen zodat voor de coachee het probleem duidelijker en helder wordt. Wat ik doe is te vergelijken met het helpen opruimen van wat men in haar leven wil of niet wil. Men gaat als het ware door donkere of grijze wolken heen en ontdekt dat erachter een heldere ruimte is. Dan is er ruimte voor het zaadje van je droom (dit zaad is bij iedereen) om te ontkiemen en te laten groeien.

In mijn werk maak ik natuurlijk gebruik van alle ervaringen en kennis die ik in de loop van mijn leven heb verzameld. In het bijzonder en van belang maak ik gebruik van verschillende werkvormen en methodieken : de Logische Niveaus van Robert Dill, de Ijsberg model, de RET en ABC models, de Provocatief coachen methode, de Afrikaanse krachtbronnen methode, de kernkwadrante van Daniel Offman, de Kaartjes van kootsj met extern adviseurs, De Career Construction van Savickas etc.

De belangrijkste waarden die ingezet worden tijdens mijn individuele coaching zijn in het woord KARFO zichtbaar.

KARFO is een woord in mijn Afrikaanse taal dat betekent
"uiterlijke en innerlijke pracht".

Als coach maak ik gebruik van persoon en mijn:

K= Kracht natuurlijke aanpak, intuitie geloof in de vermogen van de coachee, passie, humor, en Afrikaanse levenswijsheid.
A= Aanwezigheid, er zijn, hier en nu, nieuwsgierigheid, interesse in de persoon en zijn verhaal, holistische kijk, resultaatgericht.
R= Ruimte waarin je mag zijn zoals jij bent, om alle invalshoeken te beschouwen, voor stilte en bezieling, waar de coachee eigenaar is van het traject en zijn gewenste resultaat.

De coachee bereikt deze resultaten

F= Fenomeen van bewust zijn, zelfkennis, geloof in eigen potentieel, nieuwe zienswijzen, ontdekken van andere mogelijkheden.

O= Overtref jezelf keuzes maken, nieuw leven creeren, op weg naar zijn hoger doel, het maken van verschil.
 

 

Onze ontmoeting: Ontwikkelen - Internationaal zijn - Samenwerken

Ontwikkelen: Ik ben een Afrikaanse vrouw die zich haar leven lang is blijven ontwikkelen en verdiepen in het leven als mens. Ik ben professioneel geschoold om anderen te helpen in hun ontwikkelingsproces. Bij die ontwikkeling kies ik voor zelfsturend leren, door de eigen kracht en mogelijkheden ten volle te leren benutten.
Internationaal: De mens heeft het vermogen om telkens zichzelf te hervinden. Mijn eigen levenservaring (gewoond en gewerkt in verschillende landen (Afrika en Europa),  getrouwd met een Nederlander, drager van meerdere loyaliteiten) en mijn opleiding maken mij tot een coach voor Europeanen en voor Afrikanen; ik ontmoet u in uw passie voor Afrika, uw verlangen om effectief te zijn en in de problemen die u daarbij ontmoet.

Samenwerken: Ik geloof dat je soms een ander nodig hebt om je dichterbij je doel, je geluk (prive, werk) en je bezieling te komen. Op sommige momenten kan het goed zijn als er iemand naast je staat om samen op pad te gaan: Ik wil een coach zijn om mee samen te werken naar nieuwe perspectieven, nieuwe methodieken, nieuwe gezichtspunten.

Contact
Leontine Keijzer-Gango
Tel: +31(0)6 57 32 00 52
E: leontine@karfocoaching.com
W: www.karfocoaching.com
KvK Nr: 2446360